VIVATO@WORK | begeleider-zorgkundige

De studenten 'begeleider-zorgkundige' gaan aan het werk in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk.

VIVATO@work in WZC van Zorg Kortrijk

Van 14 tot en met 18 december en van 4 tot en met 22 januari doen de studenten uit de opleiding begeleider-zorgkundige’ heel wat praktijkervaring op in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk.

Ondanks corona krijgen de studenten toch de kans om zich optimaal op een job als zorgkundige voorbereiden. Er worden specifieke accenten gelegd die gelinkt zijn aan het werken als een beginnende medewerker binnen de organisatie. Dit zal op het einde van het project ook formeel geëvalueerd worden in een functioneringsgesprek met de hoofdverpleegkundige of directeur.

Studenten kunnen nu echt het verschil maken voor de oudere zorgvrager en zo hun steentje bijdragen in deze moeilijke tijden. Een intensief traject, maar dat maakt het ook een stuk leerrijker. De studenten krijgen een beter zicht op de wensen en noden van de bewoners en hebben een bredere kijk op het hele zorggebeuren. Dit kan de zorg voor de bewoners alleen maar ten goede komen.

Praktijk- en ervaringsgericht leren staat centraal in onze opleidingen! Dit project leent zich daar uitstekend toe. Het is echt proeven van het leven zoals het is op de werkvloer.

Speciale dank aan de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk om dit praktijkproject mogelijk te maken!

Enkele sfeerbeelden van vorig jaar (toen ging het project door in WZC De Zon):