Workshopweek Opvoeder-begeleider en Kinderbegeleider

De workshopweek zorgt voor een goede voorbereiding op de stage.

Workshopweek

De workshopweek gaat door op school en op onze bijzondere leslocaties: Villa iMagina en Huize August.

Wat is de bedoeling?

De studenten worden goed voorbereid op hun stage aan de hand van interessante workshops.

  • Voor de studenten Opvoeder-begeleider: aanreiken van methodieken uit de sector
  • Voor de studenten Kinderbegeleider: verdieping van bepaalde vakinhouden