Meet meneer Bossuyt

Maak kennis met meneer Bossuyt, docent MAVO en project.

BIO

Ik heb een bachelor maatschappelijk werk op zak en deed daarna nog mijn lerarenopleiding. Ik combineer het lesgeven met een halftijdse job in CAW Zuid-West-Vlaanderen (afdeling Wonen en Housing First) en een halftijdse job in GroepUbuntu (mobiel team Kortrijk-Menen). Het lesgeven doe ik surplus, maar ik haal er heel wat voldoening uit! De switch tussen de verschillende jobs zorgt voor variatie in mijn professionele leven.

Mijn visie op lesgeven

De studenten iets bijbrengen, maar zelf ook bijleren.
Ik geef les in het Voorbereidend jaar op hoger onderwijs. Een studierichting die studenten uit het bso klaarstoomt om verder te studeren. Sommigen zien dit echt als een springplank en hebben andere toekomstplannen dan die die ze initieel voor ogen hadden. Nieuwe kansen … super vind ik dat.

Ik geef MAVO en project. Twee vakken waarbij je moet inspelen op de actualiteit en creativiteit. Dat vinden zowel de studenten als ikzelf tof.

Mijn talenten

Ik heb een rustige persoonlijkheid. Je kan me niet zo gauw op de kast jagen. Daarnaast werk ik gestructureerd, wat ook rust brengt in mijn hoofd. Twee talenten die van pas komen als je les geeft :-).

Likes in het onderwijs

  • Een goed gesprek
  • Veel interactie
  • Boeiende thema’s

Likes in het leven

Sporten, mijn vriendin en vrienden!

Mijn verwachtingen over lesgeven

Dit schooljaar proef ik van werken in het onderwijs en voor de klas staan. Tot nog toe smaakt het me :-)!