Workproject Zorgkundige

Een afdeling mee runnen? Dat is het opzet van het workproject!

Work-project | opleiding Zorgkundige

@WZC De Pottelberg Kortrijk

De studenten Zorgkundige zijn volop bezig met hun workproject! Ze staan in voor de dagelijkse zorgen en begeleiding van een aantal bewoners en werken een stuk zelfstandiger dan tijdens een klassieke stage. Het personeel kijkt vanop de zijlijn toe, maar zorgt net zoals de docenten voor de nodige begeleiding en coaching van de studenten. De eindverantwoordelijkheid rust ook nog steeds op de schouders van het personeel. 

Een intensieve stage, maar heel leerrijk! De studenten krijgen een beter zicht op de wensen en noden van de bewoners en hebben een bredere kijk op het hele zorggebeuren. Dit kan de zorg voor de bewoners alleen maar ten goede komen.

Praktijk- en ervaringsgericht leren staat centraal in onze opleidingen! Dit project leent zich daar uitstekend toe. Het is echt proeven van het leven zoals het is op de werkvloer.