Kinderbegeleider via duaal leren

Kinderbegeleider duaal - in samenwerking met CLW Kortrijk

Waarom deze opleiding?

Kan jij je helemaal uitleven bij kinderen? Kan je kinderen blij maken? Werk je graag in team? Wil je medeverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen? Ben je verantwoordelijk en kritisch voor jezelf? Leer je graag al doende en voel je je rijp om te gaan werken? Dan is de opleiding kinderbegeleider duaal iets voor jou.

Duur van de opleiding

Dit is een éénjarige opleiding die start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Toelatingsvoorwaarden

Een getuigschrift of diploma secundair onderwijs in het studiegebied Personenzorg hebben. Je kan ook instappen vanuit een ander studiegebied dan Personenzorg na gunstig advies van de klassenraad. Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van het beroep. Je kan een recent uittreksel uit het strafregister voorleggen dat aantoont dat je van onberispelijk gedrag bent. Je behaalt voor 30 september een attest kennis van levensreddend handelen bij kinderen’.

Inhoud van de opleiding

Als kinderbegeleider moet je voldoen aan verschillende verwachtingen. Die verwachtingen bundelen wij in clusters. Deze clusters vormen de basis van jouw opleiding tot een gastvrije en vakbekwame kinderbegeleider.

Hoe verloopt de opleiding? 

In deze duale opleiding leer je alle kneepjes van het vak op de werkvloer van ervaren kinderbegeleiders. Je gaat gedurende het volledige schooljaar 3 dagen per week naar de werkvloer en komt 2 dagen per week naar school. Op school krijg je zowel praktijkgerichte als algemene vorming aangeboden. Naast jouw mentor (werkveld) is er ook een trajectbegeleider van school die jou ondersteunt en begeleidt doorheen jouw leerproces.
Tijdens het eerste deel van het schooljaar werk je in een kinderdagverblijf, tijdens het tweede deel in een buitenschoolse groepsopvang.

Leervergoeding

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding’ af met een werkgever en de school waarbij je je engageert voor een voltijds engagement (38u/​week). Je krijgt hiervoor een leervergoeding en bouwt sociale rechten op. Je ouders ontvangen nog kindergeld en je kan deze opleiding ook in beperkte mate combineren met een studentenjob.

Screening

Vooraleer je aan deze opleiding kan starten, doorloop je een screening. Via een intakegesprek wordt bepaald of je arbeidsrijp bent. Daarna gaat de trajectbegeleider samen met jou op zoek naar een geschikte werkplek.

Internationalisering

Zin om tijdens jouw opleiding ook praktijkervaring in het buitenland op te doen? Dat kan! In het begin van het schooljaar krijg je hier meer info over.

Wat hierna?

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en de beroepskwalificatie kinderbegeleider. De specialisatie tot kinderbegeleider en de vele ervaring die je tijdens het schooljaar opgedaan hebt, doen je tewerkstellingskansen stijgen in kleuterklassen, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en onthaalouders. Sommige van deze diensten stellen een diploma kinderbegeleider als voorwaarde om er te kunnen werken.
Je kan er ook voor kiezen om nog verder te studeren tot zorgkundige, logistiek assistent, schoonmaker, opvoeder-begeleider, graduaat basisverpleegkundige …

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO