Kinderbegeleider via dagonderwijs

zevende jaar Kinderzorg (bso)

Waarom deze opleiding?

Kan jij je helemaal uitleven bij kinderen? Kan je kinderen blij maken? Werk je graag in team? Wil je medeverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen? Ben je verantwoordelijk en kritisch voor jezelf?Dan is het beroep van kinderbegeleider zeker iets voor jou.

Duur van de opleiding

Dit is een éénjarige opleiding die start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Toelatingsvoorwaarden

Een getuigschrift of diploma secundair onderwijs in het studiegebied Personenzorg hebben. 

Als je niet uit het studiegebied Personenzorg komt, leg je een motivatieproef met intakegesprek af. Op basis daarvan neemt de klassenraad een beslissing.

Inhoud van de opleiding

Als kinderbegeleider moet je voldoen aan verschillende verwachtingen. Die verwachtingen bundelen wij in clusters. Deze clusters vormen de basis van jouw opleiding tot een gastvrije en vakbekwame kinderbegeleider.

Cluster algemene toegepaste vorming

 • Basisvorming
  Talen (Frans)
  Sport en spel
  Project algemene vorming
  Godsdienst

Cluster beroepsspecifieke vorming

 • Gastheerschap
  Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot de ander? Communicatie en samenwerking
 • Vakprofessional
  (Ped)agogisch handelen
 • Lerende deskundige
  Een leven lang leren
 • Uitbreiding kinderen met specifieke zorgbehoeften
  Autismespectrumstoornis, ADHD

Cluster praktijkleren

 • Binnenschools praktijkleren
  Vil!a iMagina, simulatielab …
 • Buitenschools praktijkleren
  Werkplekonderzoek, stage, VIVATO@Work

Hoe verloopt de opleiding?

Je krijgt inzicht in je professioneel handelen in verschillende contexten door ervaringsgericht te leren op de werkplek. Je koppelt theorie aan de praktijk door actief en opdrachtgestuurd onderwijs op de werkplek én op de schoolbank. Je ontwikkelt je kwaliteiten en competenties zo optimaal mogelijk via groepswerk, zelfstandig werk en reflecties.

We kenmerken ons door een ervaringsgerichte en levensechte aanpak. Je komt van bij de start van je opleiding in contact met praktijkleren via binnenschools praktijkleren, werkplekonderzoek en stage.

Werkplekonderzoek

Het grote verschil met stage is dat je niet alles in de klas aanleert en daarna inoefent op stage, maar echt in en uit de praktijk gaat leren. Met gerichte opdrachten van de school vertrek je naar de zorgorganisatie. Daar krijg je ruim de tijd om de organisatie, de kinderen en de collega’s te leren kennen. Werkplekleren heeft geen beoordelend karakter. Je observeert, je oefent, je ontdekt, je leert … onder begeleiding van een docent (school) en mentor (werkplek).

Stage

Je loopt jouw stage in dezelfde organisatie als jouw werkplekonderzoek. Tijdens je stage oefen je het geleerde verder in en toon je wat je kent en kan. Op het einde volgt een beoordeling door jouw docent (school) en mentor (werkplek).

Je loopt één periode werkplekonderzoek en stage in een kinderdagverblijf en één periode in een buitenschoolse kinderopvang.

VIVATO@Work

Tijdens het vakoverschrijdend project leer je samenwerken en op een heel creatieve manier kinderen met en zonder beperking een wereld van verwondering aanbieden.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt grotendeels via toetsen en opdrachten doorheen het schooljaar. Op het einde van elk semester volgt ook nog een reflectieweek. Hiernaast is je functioneren op stage natuurlijk ook een belangrijke evaluatiecomponent

Internationalisering

Zin om tijdens jouw opleiding ook praktijkervaring in het buitenland op te doen? Dat kan! In het begin van het schooljaar krijg je hier meer info over.

Wat hierna?

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. De specialisatie tot kinderbegeleider doet je tewerkstellingskansen stijgen in kleuterklassen, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en onthaalouders. Sommige van deze diensten stellen een diploma kinderbegeleider als voorwaarde om er te kunnen werken. Na dit jaar kan je ook nog verder studeren tot opvoeder-begeleider, zorgkundige, HBO5-verpleegkundige …

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO