Opvoeder-begeleider via dagonderwijs

Se-n-Se Leefgroepenwerking (tso)

Waarom deze opleiding?

Begeleid je graag kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, zintuiglijke en/​of verstandelijke beperking? Begeleid je graag kinderen/​jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie? Wil je met enthousiasme en creativiteit een groep mensen begeleiden? Wil jij ondersteuning en begeleiding bieden aan cliënten in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd? Werk je graag met anderen samen om de cliënt kwaliteit van leven te garanderen? Dan ben jij de perfecte kandidaat voor opvoeder-begeleider. 

Duur van de opleiding

Dit is een éénjarige opleiding die start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een diploma van het secundair onderwijs. Dit kan zijn van het zesde jaar aso of tso of van het zevende jaar bso. 

Heb je het zesde jaar bso in de richting Personenzorg met succes beëindigd, dan kan je na een motivatieproef, mits gunstig advies van de klassenraad ook starten in deze opleiding. We zullen in deze motivatieproef jouw leervaardigheden, jouw motivatie toetsen.

Inhoud van de opleiding

Als opvoeder-begeleider moet je voldoen aan verschillende verwachtingen. Die verwachtingen bundelen wij in clusters. De clusters vormen de basis in jouw opleiding tot een gastvrije en bekwame opvoeder-begeleider die open staat voor vernieuwingen binnen het werkveld.

Cluster algemene toegepaste vorming

 • Basisvorming
  Ethiek
  Nederlands
  Bewegingsopvoeding

Cluster beroepsspecifieke vorming

 • Gastheerschap
  Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot de ander? Communicatie en samenwerking
 • Vakprofessional
  Verschillende doelgroepen
  Visie op opvoeden, opvoedingsmethodieken en opvoedingsmiddelen
  (ontwikkelings)psychologie
 • Lerende deskundige
  Een leven lang leren
 • Uitbreiding EHBO
  EHBO en reanimatie

Cluster praktijkleren

 • Binnenschools praktijkleren
  Praktijklessen, projecten, workshops …
 • Buitenschools praktijkleren
  Werkplekonderzoek, stage, VIVATO@Work

Hoe verloopt de opleiding?

Ervaringsgericht leren en praktijkleren

Je krijgt inzicht in je professioneel handelen in verschillende situaties door ervaringsgericht te leren op de werkplek. Je koppelt theorie aan de praktijk door actief en opdrachtgestuurd onderwijs op de werkplek én op de schoolbank. Je ontwikkelt je kwaliteiten en competenties zo optimaal mogelijk via groepswerk, zelfstandig werk en reflecties. We kenmerken ons door een ervaringsgerichte en levensechte aanpak. De ene helft van de opleiding bestaat uit lesmomenten, de andere helft uit praktijkleren. Je komt van bij de start van je opleiding in contact met werkplekonderzoek en stage.

Binnenschools praktijkleren

In samenwerking met het werkveld werk je projecten uit voor specifieke doelgroepen, in verschillende settings en via verschillende werkvormen (G-sporten, snoezelen, dans, muziek, drama, manuele expressie, uitstappen, …) . Dit doe je in groepjes, met je medestudenten en de docenten. Je leert er samenwerken, creatief denken, probleemoplossend handelen en reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s.

Buitenschools praktijkleren

Je kan proeven van het werken als opvoeder-begeleider door 12 weken stage te lopen: 2 keer 6 weken. Je kan ervoor kiezen om twee verschillende stageplaatsen te leren kennen. Een stagebegeleider (school) en mentor (werkplek) zal je op weg helpen doorheen deze stage.

De 2 stageperiodes worden telkens voorafgegaan door 2 weken werkplekonderzoek. Het grote verschil met stage is dat je niet alles in de klas aanleert en daarna inoefent op stage, maar echt in en uit de praktijk gaat leren. Met gerichte opdrachten van de school vertrek je naar de werkplek. Daar krijg je 2 weken om de organisatie, de doelgroep en de collega’s te leren kennen. Welkplekonderzoek heeft geen beoordelend karakter. Je observeert, je oefent, je ontdekt, je leert… onder begeleiding van een docent (school) en een mentor (werkplek).

Tijdens het vakoverschrijdend project VIVATO@Work krijg je samen met jouw medestudenten de eindverantwoordelijkheid om een totaalproject, in samenwerking met het werkveld, op te zetten en uit te voeren. 

Internationalisering

Zin om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen in het buitenland? Dat kan. Je krijgt hierover meer info in het begin van het schooljaar 

Wat hierna?

Na deze opleiding kan je werken als opvoeder-begeleider in de rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bij

 • mensen met een beperking: verstandelijke, visuele, auditieve, motorische, meervoudige beperking
 • kinderen en jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie
 • personen met een psychische kwetsbaarheid
 • personen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autismespectrumstoornis, ADHD
 • personen met een niet-aangeboren hersenletsel
 • anderstalige nieuwkomers

Je kan onder andere aan de slag in voorzieningen die instaan voor de dagbesteding, de woon- en leefbegeleiding, en ook in het buitengewoon onderwijs, in opvangcentra, diensten voor arbeidszorg, internaten …

Met dit diploma is doorstroming naar het werkveld verzekerd, maar je kan ook nog verder studeren, onder andere in het studiegebied sociaal-agogisch werk als je dit wenst.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO