Voorbereidend jaar op hoger onderwijs via dagonderwijs (NIEUW!)

Naamloos leerjaar (bso)

Waarom deze opleiding?

Wil je na een zesde of zevende jaar bso je kans wagen in het hoger onderwijs? Kies je voor een algemeen vormend zevende jaar dat je voorbereidt op een graduaats- of bacheloropleiding en je kans op slagen doet stijgen? 

Dan is het voorbereidend jaar op hoger onderwijs zeker iets voor jou!

Duur van de opleiding

Dit is een éénjarige opleiding die start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Toelatingsvoorwaarden

Een getuigschrift zesde jaar bso of diploma secundair onderwijs (bso) op zak hebben. 

Het is belangrijk dat je over een groot doorzettingsvermogen beschikt en bereid bent om je zowel op school als thuis intensief in te zetten. 

Inhoud van de opleiding

De focus ligt op een algemene theoretische basisvorming. Je hebt een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen. De projecten en keuzeateliers bereiden je voor op een vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

Hoe verloopt de opleiding?

Je krijgt een algemene theoretische basisvorming die bestaat uit een aantal wiskundig-wetenschappelijke vakken en verschillende taalvakken. Je leert je leerproces zelf in handen nemen, organiseren en bijsturen. 

In de cluster differentiatie verdiep je je volgens eigen interesses in bepaalde thema’s en leerinhouden. Je gaat niet alleen theoretisch maar ook projectmatig aan het werk waarbij je aan de hand van verschillende samenwerkingsprojecten het toekomstig opleidingsveld verder gaat verkennen.

Differentiatie

Projecten

Je bereidt je voor op verder studeren aan de hand van projecten:

  • Leren leren
  • Kennismaking met verschillende studiedomeinen (onderwijs, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, technologie …)

Keuzeateliers

Je kiest een domein waarin je je wilt verdiepen:

  • sociale wetenschappen
  • economie
  • STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Begeleiding

De opleiding vraagt een andere manier van studeren die je misschien niet gewoon bent. We begeleiden jou in het leren leren en de opmaak van een studieplanning. Zo leer je een goede studiehouding aan die nodig is voor het hoger onderwijs.

Je krijgt ook individuele trajectbegeleiding. Tijdens een intakegesprek in de eerste week gaan we dieper in op jouw leerhouding. Met deze info gaan we samen aan de slag om je maximaal in jouw leerproces te ondersteunen. Een stevige portie motivatie om deze theoretische opleiding tot een goed einde te brengen, is zeker vereist.

Je werkt met schooleigen cursussen die op jouw maat zijn gemaakt. Je gaat ook in heel wat lessen aan de slag met een notebook. Wie zelf geen notebook heeft, kan er één aankopen via de school. Je krijgt hiervoor een tegemoetkoming van de school (Digisprong) en een Office 365-pakket voor de duur van de opleiding. 

Jij staat centraal

In VIVATO ben je geen nummer. Elke student is uniek en belangrijk. 

Docenten en studentenbegeleiding doen er alles aan om jou als individu te ondersteunen, zeker op momenten dat je het wat lastiger hebt.

Er is een informele, maar respectvolle omgang tussen student en docent. Je brengt heel wat tijd door met klasgenoten en docenten. We zorgen er dus maar beter voor dat iedereen zich goed voelt in een positief klasklimaat. 

Wat zijn jouw talenten? Welke ambities heb je? Je groeit en ontwikkelt en bent op het eind van het voorbereidend jaar klaar om de volgende stap te zetten … het hoger onderwijs!

Evaluatie

Je leert omgaan met grotere pakketten leerstof en verschillende manieren van evalueren. Je wordt permanent geëvalueerd door middel van taken, opdrachten en toetsen. Er zijn ook schriftelijke en mondelinge evaluaties op vaste momenten.

Wat hierna?

Na deze opleiding behaal je een diploma secundair onderwijs dat rechtstreeks toegang geeft tot een graduaatsopleiding of een professionele bachelor in het hoger onderwijs. 

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO.