Zorgkundige via dagonderwijs

zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (bso)

Waarom deze opleiding?

Ga je graag met bejaarden om? Wil je medeverantwoordelijk zijn voor de begeleiding van bejaarden en gezinnen? Ben je graag praktisch bezig in gezinnen in de thuiszorg? Is samenwerken in team jouw ding? Kan je omgaan met diversiteit? Ben je kritisch voor jezelf? Wil je ook kennismaken met de context personen met een beperking’?
Dan is een opleiding als zorgkundige zeker iets voor jou. 

Duur van de opleiding

Dit is een éénjarige opleiding die start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Toelatingsvoorwaarden

Het tweede jaar van de derde graad in het studiegebied Personenzorg met vrucht beëindigd hebben.

Inhoud van de opleiding

Als zorgkundige moet je voldoen aan verschillende verwachtingen. Die verwachtingen bundelen wij in clusters. Deze clusters vormen de basis van jouw opleiding tot een gastvrije en vakbekwame zorgkundige.

Cluster algemene toegepaste vorming

 • Basisvorming
  Godsdienst
  Talen (Frans)
  Sport en spel
  Project algemene vorming

Cluster beroepsspecifieke vorming

 • Gastheerschap
  Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot de ander? Communicatie en samenwerking
 • Vakprofessional
  (Ped)agogisch handelen
 • Lerende deskundige
  Een leven lang leren
 • Uitbreiding dementie
  (jong)dementie

Cluster praktijkleren

 • Binnenschools praktijkleren
  Huize August, Simstudio …
 • Buitenschools praktijkleren
  Werkplekonderzoek, stage, VIVATO@Work

Hoe verloopt de opleiding?

Je krijgt inzicht in je professioneel handelen in verschillende contexten door ervaringsgericht te leren op de werkplek. Je koppelt theorie aan de praktijk door actief en opdrachtgestuurd onderwijs op de werkplek én op de schoolbank. Je ontwikkelt je kwaliteiten en competenties zo optimaal mogelijk via groepswerk, zelfstandig werk en reflecties.

We kenmerken ons door een ervaringsgerichte en levensechte aanpak. Je komt van bij de start van je opleiding in contact met praktijkleren via binnenschools praktijkleren, werkplekonderzoek en stage.

Werkplekonderzoek

Het grote verschil met stage is dat je niet alles in de klas aanleert en daarna inoefent op stage, maar echt in en uit de praktijk gaat leren. Met gerichte opdrachten van de school vertrek je naar de zorgorganisatie. Daar krijg je ruim de tijd om de organisatie, de bewoners/​cliënten en de collega’s te leren kennen. Werkplekleren heeft geen beoordelend karakter. Je observeert, je oefent, je ontdekt, je leert … onder begeleiding van een docent (school) en mentor (werkplek).

Stage

Je loopt jouw stage in dezelfde organisatie als jouw werkplekonderzoek. Tijdens je stage oefen je het geleerde verder in en toon je wat je kent en kan. Op het einde volgt een beoordeling door jouw docent (school) en mentor (werkplek).

Je loopt tijdens module 1 stage in een residentiële setting voor mensen met (jong)dementie. In module 2 kan je zelf kiezen in welke setting je aan de slag gaat: thuiszorgdienst, beschut wonen of een voorziening voor mensen met een beperking.

VIVATO@Work

Tijdens het vakoverschrijdend project leer je samenwerken met jouw medestudenten en samen de totaalzorg voor een groep oudere zorgvragers opnemen. 

Evaluatie

De evaluatie gebeurt grotendeels via toetsen en opdrachten doorheen het schooljaar. Op het einde van elk semester volgt ook nog een reflectieweek. Hiernaast is je functioneren op stage natuurlijk ook een belangrijke evaluatiecomponent

Internationalisering

Zin om tijdens jouw opleiding ook praktijkervaring in het buitenland op te doen? Dat kan! In het begin van het schooljaar krijg je hier meer info over.

Wat hierna?

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en kan je je laten registreren als zorgkundige. Hierdoor stijgen je tewerkstellingskansen in woon- en zorgcentra en diensten voor de gezinszorg.

Na dit jaar kan je ook nog verder studeren tot opvoeder-begeleider, graduaat basisverpleegkundige …

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO