Zorgkundige via dagonderwijs met voorafname verpleegkunde - wordt NIET ingericht op 01/09/2020

in samenwerking met VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk
wordt NIET ingericht op 01/09/2020

De opleiding wordt niet ingericht op 1/9/2020.

Waarom deze opleiding?

Ben je gebeten door de zorgmicrobe? Is mensen helpen jouw ding? Droom je ervan om verpleegkundige te worden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We leiden je in drie jaar op tot een gegradueerd verpleegkundige met Hart, Hoofd en Handen. Een gastvrije en vakbekwame zorgprofessional die samenwerkt met de zorgvrager, zijn omgeving en andere zorgprofessionals.

Duur van de opleiding

Na deze éénjarige opleiding kan je verder instromen in het tweede jaar graduaat verpleegkunde. Naast de zorgkundige vakken die deel uitmaken van jouw basisopleiding volg je van bij de start ook een differentiepakket verpleegkunde. Na het eerste jaar behaal je het attest van zorgkundige. Daarmee kan je aan de slag in de zorg. Na dit gemeenschappelijk bad ga je verder naar de opleidingsweg graduaat verpleegkunde in VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat verpleegkunde. 

Deze opleiding start op 1 september. Binnen elk schooljaar zijn er twee modules: van 1 september tot 31 januari en van 1 februari tot 30 juni.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent minstens 18 jaar en/​of
 • Beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Heb je nog geen diploma of getuigschrift? Dan leg je bij het begin van de opleiding een oriënterende toets af.

Inhoud van de opleiding

Tijdens je opleiding leer je alles over de gezonde mens in alle levensfasen en over zorgvragers in verschillende contexten. Vanaf het tweede jaar leggen we een specifieke focus op dementie en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving. Dit gebeurt zowel binnen het zorgtraject technisch-coördinerende zorg (thuisverpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde) als in het zorgtraject woon-leefzorg (psychiatrische verpleegkunde, verpleegkunde in ouderenzorg, verpleegkunde bij mensen met een beperking). De clusters zorgprofessional, gastheerschap en lerende deskundige vormen de rode draad doorheen je volledige opleiding. De clusters komen elke module terug, telkens met nieuwe, uitbreidende en/​of verdiepende inhouden.

Cluster beroepsspecifieke vorming

 • Gastheerschap
  Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot de ander? Communicatie en samenwerking
 • Vakprofessional

  (Ped)agogisch en methodisch handelen
  Zorg en welzijn

 • Lerende deskundige
  Een leven lang leren
 • Uitbreiding dementie
  (jong)dementie
 • Differentiatie verpleegkunde
  anatomie
  verpleegkundige interventies

Cluster praktijkleren

 • Binnenschools praktijkleren
  Huize August, Simstudio, Vil!a iMagina …
 • Buitenschools praktijkleren
  Werkplekonderzoek, stage, VIVATO@Work

Cluster algemene toegepaste vorming

 • Basisvorming

  Talen (Frans)
  Project secundair onderwijs

Hoe verloopt de opleiding?

Je krijgt inzicht in je professioneel handelen in complexe situaties door ervaringsgericht te leren op de werkplek. Je koppelt theorie aan de praktijk door actief en opdrachtgestuurd onderwijs op de werkplek én op de schoolbank. Je ontwikkelt je kwaliteiten en competenties zo optimaal mogelijk via groepswerk, zelfstandig werk en reflecties.

We kenmerken ons door een ervaringsgerichte en levensechte aanpak. Je komt van bij de start van je opleiding in contact met werkplekleren en stage. 

Werkplekonderzoek

Het grote verschil met stage is dat je niet alles in de klas aanleert en daarna inoefent op stage, maar echt in en uit de praktijk gaat leren. Met gerichte opdrachten van de school vertrek je naar de zorgorganisatie. Daar krijg je ruim de tijd om de organisatie, de kinderen en de collega’s te leren kennen. Werkplekonderzoek heeft geen beoordelend karakter. Je observeert, je oefent, je ontdekt, je leert… onder begeleiding van een docent (school) en mentor (werkplek).

Stage

Je doet jouw stage in dezelfde organisatie als jouw werkplekonderzoek. Tijdens je stage oefen je het geleerde verder in en toon je wat je kent en kan. Op het einde volgt een beoordeling door jouw stagebegeleider (school) en mentor (werkplek).

VIVATO@Work

Tijdens het vakoverschrijdend project leer je samenwerken met jouw medestudenten en samen de totaalzorg voor een groep oudere zorgvragers opnemen.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt grotendeels via toetsen en opdrachten doorheen het schooljaar. Op het einde van elke module volgt ook nog een reflectieweek. Hiernaast is je functioneren op stage natuurlijk ook een belangrijke evaluatiecomponent.

Internationalisering

Zin om tijdens jouw opleiding ook praktijkervaring in het buitenland op te doen? Dat kan! In het begin van het schooljaar krijg je hier meer info over.

Diploma secundair onderwijs behalen?

Heb je een getuigschrift van het zesde jaar bso dat maximum vier jaar oud is, dan volg je tijdens het eerste jaar een aantal extra lessen op woensdag- en vrijdagnamiddag tijdens het Project Secundair Onderwijs (PSO). Slaag je voor jouw eerste jaar en PSO, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. Behaalde je minstens een getuigschrift van het vierde jaar secundair onderwijs, dan kan je de lessen PSO niet volgen, maar behaal je het diploma secundair onderwijs als je afstudeert als je afstudeert als gegradueerd verpleegkundige.

Wat na Graduaat verpleegkunde?

Als je afgestudeerd bent, ben je fit-for-practice: klaar om jouw talenten als verpleegkundige volop in te zetten. Ongeacht je keuze voor een specifiek zorgtraject krijg je het diploma van gegradueerd verpleegkundige. Alle wegen liggen dus nog voor je open. Je kan na de graduaatsopleiding ook verder studeren en de brugopleiding bachelor in de verpleegkunde’ volgen. Uiteraard zijn er ook nog andere mogelijkheden: de specifieke lerarenopleiding (SLO), opleidingen tot referentieverpleegkundige in verschillende domeinen en zoveel meer.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO