Unescoschool

VIVATO is een Unescoschool binnen het ASP-net!

VIVATO is een Unescoschool!

VIVATO zet in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en op WereldBurgerschapsEducatie. We doen dit door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoveel als mogelijk in lessen, activiteiten en projecten (Huize August, stage in Zuid-Afrika, Rode Neuzen Mars …) te betrekken.

We werken hiervoor samen met andere scholen, onder andere tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten met andere Unesco-scholen, waar we ervaringen uitwisselen en navorming krijgen over een thema dat gelinkt is aan een Duurzaam Ontwikkelingsdoel.