VSimulation@ChildCare Education

Virtueel spelonderwijs voor kinderbegeleiders in opleiding

VSimulation@ChildCareEducation

VSimulation@childCareEducation is een Smart Education@Schools’ project uitgevoerd door cvo MIRAS, RHIZO, Greygin en VBJK met steun van de Vlaamse Overheid en imec.

Aanleiding tot het project

Kinderbegeleiders in opleiding komen in aanraking met heel wat regels en procedures (veiligheid, hygiëne…). Sinds de komst van de MeMoQ (het referentiekader van de kinderopvang) zijn ook de vereisten op pedagogisch vlak sterk toegenomen. Eenzelfde setting kan, afhankelijk van de situatie, immers een andere invulling krijgen. De leerlingen moeten dus berekende keuzes leren maken. Dit vraagt om complexe vaardigheden en een innovatief onderwijsleerproces.

Dit kan enkel in een authentieke en veilige context, waarin kinderen geen gevaar lopen. Simulatieonderwijs is daarom erg geschikt, maar afhankelijk van tijd en plaats waardoor leerlingen thuis niet kunnen oefenen. Het project VSimulation@ChildCareEducation wil hierop inspelen. De leerlingen stappen in een virtuele kinderopvang en leren aan de hand van gamification verantwoorde keuzes maken.

Wat is het doel?

Het is een slim online spel waarin kinderbegeleiders in opleiding in verschillende situaties terechtkomen, onafhankelijk van plaats en tijd. Een game gekaderd binnen de MeMoQ, hét referentiekader voor de kinderopvang. Lerenden gaan actief participeren in het spel en krijgen, afhankelijk van hun inbreng, directe feedback die hen aanzet tot kritisch reflecteren en probleemoplossend denken. Door de integratie van learning analytics heeft de leerkracht vervolgens een innovatieve tool in handen om via een dashboard het onderwijsleerproces van elke lerende op te volgen en slim vorm te geven.

Bron: imec

projectfiche SmartEducations@School