Van een zesde jaar Verzorging naar dit voorbereidend jaar. Er komen nieuwe studiekansen op me af!

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs (bso)

Boatemaa

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs
(zevende jaar Naamloos leerjaar)

Deze opleiding geeft me de kans om iets helemaal anders te doen dan ik dacht. De algemenere vakken die ik niet had in de opleiding Verzorging vind ik boeiend. Ik kijk ernaar uit om verder te studeren!

Boatemaa VHO